20-03-11

lonen omwentelingen, wat is revolutie ?

DSCN0836.JPG

foto met dank aan F&F : "k zie zo geire mijn duivekot", Arabische versie

 

volg het verzet ook op facebook met ondermeer :

·         Fvz  revolutie heb je pas als er een andere klasse de macht overneemt, de rest zijn omwentelingen...waar ook al of niet veel bloedvergieten aan te pas komt...welke inzet loont de moeite : werk, wonen, inkomen, voorzieningen, energie...of de zogenaamde VRIJHEID om andere vertegenwoordigers van de heersende klasse te kiezen ? Als de eerste keuze binnen een bepaald systeem onmogelijk wordt, is de tweede keuze niet zo een opl

is stukje tekst afgevallen :...niet zo een oplossing, zeker niet als je daar voor bommen en schoten van uit 1,2,... imperialistische kampen moet trotseren en de voorhoede van de opstand omwille van die vrijheid wel eens gewoon volgers van kamp 1 of 2 zouden kunnen worden. Het is natuurlijk altijd roeien met de riemen die je hebt, maar bewustzijn en timing en een programma vinden mekaar voorlopig niet in Noord-Afrika, men kijkt naar ons op en wil onze status en organisatievormen overnemen...zonder te weten dat die ook op grenzen stoten---voor alternatieven zie ondermeer blog conscience2008

·         ‎21ste eeuw : tweede van de oorlogen om de laatste olie in steigers...kampen tekenen zich af : Canada,US,Noorwegen, Denemarken,France, Britan tegen over de stuiptrekkingen van te vroeg geboren omwentelingen zonder programma om grondstoffen in gemeenschappelijk wereldbezit te beheren...Duitsland,China,Rusland...reageren wijzer, allen om het eigenbelang. Belgie zonder regering, doen ze zelfs mee...onteigen alle Kadafi's en anderen  fvzt : het lijkt of er een intelektuele jacht op vredesduiven is ingesteld als je sommige reacties leest bij mensen van vredesbewegingen en andere op facebook en zo leest

 

 

 

 

 

29-10-09

ben je tevreden over de meeste journaals ?

Een recente studie wijst op een daling van het gedeelte buitenlands nieuws in onze journaals...hetgeen ik al lang aanklaag. Buiten deze blog, die daaraan wil verhelpen, zijn er nog een aantal interessante links die je kan consulteren en vergelijken, de meeste van die links hebben internationale vertakkingen. Ook sommige van de links op http://filosofischverzet.skynetblogs.be ,waarvan er een deel dezelfde zijn.

Ondermeer, vandaag in de kijker

http://www.indymedia.be/ 

ps vandaag op FVerzet 1 : hoe de VN-stemmingen oorlogen hadden kunnen voorkomen, indien ze ernstiger werden genomen. octo

VERSLAG MO_DEBAT OVER PAKISTAN EN AFGHANISTAN/:

http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/10/29/rashid.html 

BLOGONTDEKKING VAN DE DAG : werken in een vluchtelingencentrum

'Vreemdeling in een vreemd land'

http://april.skynetblogs.be/post/7396484/afschuw#commentf...

11:24 Gepost door octo in artikelenreeks demokratie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuws, opsporen |  Facebook |

04-09-09

WERELDGENOOT

100_1322

FILOSOFISCH VERZET/VOEDSEL VOOR DE GEEST,bijna alles voor mensen met interesse in filosofie,geschiedenis, politieke actualiteit & analyse & links daarnaar via de eerste link naar de vorige Fil.verzetblog met 500 artikels en 500 linken,foto's, film...
ook kunsten en reisverslagen, tips,annonces,sociale strijd,actuele toestanden in de wereld, vanuit een filosofische hoek.

Filosofisch Verzet is een speurtocht via artikels,proza, poëzie, essays,pamfletten,citaat boeken-en filmtips, voornamelijk over hoe een planeet een natie aan het worden is en kan worden.Over hoe filosoferen ook persoonlijke zingeving wordt. Over hoe graag leven mogelijk wordt.

WERELDGENOOT,werkloos ?Tijd om je af te vragen waarom? Teveel werk? Altijd meer op minder tijd presteren? Je wordt tot een helse concurrentie met andere collega's, boeren of andere kleine ondernemers verplicht? Je hebt vragen naar het waarom van armoede en oorlogsverspillingen, terreur? Je vindt het maar niks dat de oorlogsmachine via 1man,1president,1premierin gang kan gestoken worden, tegen zijn congres of partij in? Je denkt, leven en werken in zo een wereld, dat kan toch niet de bedoeling zijn ?Je ziet de zin van het werk dat je doet niet meer zitten...en je vindt zo dadelijk maar niets anders.Je vindt geen partij of vakbond die een allesomvattende uitleg heeft, een globale aanpak voor de wereldproblemen voorstelt? Of de tegenkrachten die je ontmoet lijken versnipperd ? Je ondervindt dat sommige media of het onderwijs je het hoe en waarom van de geschiedenis en het hedendaagse niet genoeg duiden kunnen? Ook je sociale omstandigheden zijn niet gebaat met al die omstandigheden? Je bent een aantal uitzendingen,kranten of ongezonde leefgewoonten moe en je wil daar om te beginnen bij je eigen iets aan doen? Je beseft dat een mens niet alleen gemaakt is om te werken en je wil opkomen voor jezelf en anderen? Omdat ook bij andere mensen,andere gezinnen,werkeenheden,  landen...dezelfde vragen zich nog schrijnender en dringender lijken te stellen. Jij hebt geen drug meer nodig,je weet uit eigen en gedeelde ervaring heel goed dat op ijdelheid en zelfmedelijden gebaseerde consumptiedrang, je kritische zin en je innerlijke verdieping in de weg staan.
Kortom je bent je bewust van een aantal zaken die je bewustwording vernauwen.
Je realiseert je dat je medestanders nodig hebt om al dat inzicht in vernieuwende groei en daden om te zetten. Een bewuste keuze dringt zich op voor meer en meer mensen.Je wil je best inzetten voor een betere wereld zonder armoede,oorlog,werkloosheid,en allerhande vervuiling als die wereld er dan maar niet uitziet als nu: afgejakker op het werk,te weinig interesse voor de rest van de wereld,te weinig tijd voor lezen,studeren
Het leven niet meer als zingevend kunnen ervaren.Dom amusement, sensatie voor alles. Steeds meer mensen willen diepgang en inhoud vinden. Shows over hoe men mensen elimineert,zodat het individu dat overblijft met de poen of lotto gaat lopen.Bestudering van de psychologie om er geld mee te verdienen en ieder op zijn plaatsje te houden.HOERA?HOERA?Wat amuseren we ons rot binnen het kader van het geldimperialisme en de casinoëconomie.Valse spanningen opbouwen om ons van onze anderskleurige of klassegenoten of andersgelovigen af te scheiden.Nog meer reclame in onze hoofden jagen om ons nog meer doen te kopen...dat proces mag niet stilvallen of het geldsysteem valt op zijn gat. Je inzetten voor een wereld waar dan geen gekken om een oorlog om afzetmarkten vragen omdat een oorlog weer voor werk ZOU zorgen. Een wereld waar men niet met halve waarheden goochelt, het beschermen van machtsposities indachtig.Men misbruikt het rijke filosofische erfgoed achter woorden zoalsreligie,geloof,god socialisme enz...voor de doeleinden van de zotste speculaties. 't Kan niet de bedoeling zijn dat dat allemaal zo blijft.Alles evolueert. Misschien maken we het nog wel mee:
Een modern systeem voor toekomstige verkiezingen via het internet, een soort internetreferendum om eerst een globaal programma goed te keuren en daarna op projectlijsten de vertegenwoordigers ervan aan te duiden(een blauwdruk hiervoor, zie :
http://bloggen.be/conscience2008

Toemaatje:

Je roerde alles tot diep in de kern, schreef het gebald neer, de noodzaak aan geconcentreerde vertaling, raak je niet kwijt. Hoe hoger je bewustzijn van andere mogelijkheden, hoe meer geduld om alternatieven leefbaar te houden, te organiseren. Ideeen laten groeien vereist naast het spontane, discipline en inzet, gekruid met passie en zelfkritiek,anderen met bewustzijn wapenen,streefdoelen vooropzetten. Het nieuwe dat doorbreekt geeft voldoening,'t einde ervan vaak door de ouderen niet meer meegemaakt.Het totale bewustzijn van overkoepelende kennis, blijft vrijblijvend indien er geen daden op woorden volgen. De synthese van iedere ontgoocheling werpt zijn onverwachte vruchten af en de rijpheid komt met de bereidheid om nieuwe vragen te stellen. Momenten dat je denkt genoeg gegeven te hebben, zijn de voorlopers van nieuwe initiatieven...zelfs al botst onoordeelkundigheid voor een langere periode tegen je op. Je geeft het niet op als andermans passiviteit,onbegrip,ververveling,negatieve emoties...blijven steken in geestelijke tering. Daar waar het individualistisch snobisme de eenheidsstruktturen van het algemeen belang vergiftigen, daar is welvaart niet ok. OCTO  V

hartelijk dank aan de tot nu toe bijna 60.000 bezoekers op de eerste http://filosofischverzet.skynetblog.be

500artikels, meer dan 1000 bladzijden,talloze foto's genomen,films en 150 linken waarvan sommige met internationale connecties, dank aan de buitenwereld van hier uit gezien

vanwege de hond en alle andere beesjes in de geburen en  octo en de wereldwijde informanten

100_1005

03-09-09

Gids bij het militeren

100_0957

oude link naar filosofisch verzet1 : http://filosofischverzet.skynetblogs.be

Gids bij het militeren in de sociaal-politieke wereld

Deze lijnen zijn voornamelijk bedoeld voor mensen die het nut er niet van inzien om met Baskische, Vlaamse en andere vlaggen gaan te zwaaien of te gaan affiches plakken voor havenbaronnen die op liberale partijen staan, en zo zijn er vele partijen, allen met een andere vermomming.  Het mooie woord ‘liberaal’, ‘vrijheid’…, de blauwe kleur, is de sociale mens ontstolen tijdens de opmars van de zegetocht van het imperialisme na de tweede wereldoorlog en eerder. Tijdens onze opvoeding werd ons ingeprent dat ‘rood’ stond voor geen eigen huis, niet te veel persoonlijke bezittingen, geen private landbouwsector of kleine en middelgrote bedrijven en zo meer. In de VS heeft de democratische partij zelfs het woord ‘liberals’ gekaapt…wat zijn de rechtsere tegenhangers, de republikeinen daar dan…dictators? In feite wel   Wetende hoe vernauwd het klassebewustzijn is, voelt de sociale mens in de VS zich bijna verplicht van voor één van die twee partijen te stemmen en niet op een mogelijk alternatief…om de grootste schurken van de macht weg te houden. Je houdt het niet voor mogelijk dat het er normaal gevonden wordt dat 1 president over begin en einde van een oorlog kan beslissen, bijna zonder goedkeuring van het congres, maar niet over de gewoonste zaak van de wereld, het invoeren van iets dat een beetje op onze sociale zekerheid lijkt. 

Je wil je inzetten voor een beter draaiende wereld waar er meer tijd voor spiritueel ingestelde mensen is en je zoekt een samenwerkingsverband met anderen ?  Je wil in een grotere partij werken, de sociaal-democratische bijvoorbeeld, want je vindt dat de kiezers hun bed toch te ver weg staat van de politiek om in grotere getale voor meer inhoudelijke programma’s te stemmen en dat je daarom beter de conservatieven aan de top van je gekozen partij weg moet krijgen. 

Je eerste stap zal dan waarschijnlijk een lidkaart zijn. Je wil je werk-en woonomgeving met eerder antikapitalistische accenten bereiken.  Je komt tot de vaststelling dat je een groot deel van je tijd in niet politieke activiteiten moet steken : smuldagen, bals en zo verder…er moet immers geld in de kas komen…zelfs in een tijd dat de belastingbetaler de grote partijen hun rekeningen spekken.  Je wordt in oppositietijden door de niet partijleden veel minder gewantrouwd. Je gaat hen in zoverre ze het nog kan schelen, hoop geven, in de wetenschap dat regeringsdeelname al het gene waar je je wil voor inzetten enorm sterk verwateren zal. 

 In tijden van relatieve welvaart, zal je merken, hebben weinigen een boodschap aan de collaboratie van het reformisme van de laatste 100 jaar. Als je erin slaagt van binnen een reformistische partij een tendens op te bouwen, zal je merken dat die eerst met een verscherpende crisis een invloed binnen de partij en hopelijk binnen een regeerprogramma zal kunnen uitoefenen. Je droom van een absolute meerderheid binnen of voor je partij zal constant worden aangevreten door arrivisten binnen de partij, een partij is (partijen zijn) realiteitshalve zo een beetje een bloedstaal van de samenleving. De meest bewuste leden ervan zijn vaak minderheden. Dra zal je merken dat de machtige partijbonzen het boven allerlei ingewikkelde partijstatuten uit, voor het zeggen hebben, zelfs al weten de partijleden dat alternatieve kandidaten aan een gemiddeld arbeidsloon willen zetelen. De vaak onderschatte psychologische redenen daarvoor liggen voor de hand. Eén vierde van de jobs zijn overheidsjobs.  Zestig procent van de kiezers verwacht uitsluitend dienstbetoon van zijn politiekers.  De voordelen van grotere belangengroepen in de maatschappij (ook binnen de werkersklasse), wegen niet op tegen de nadelen voor kleinere groepen (laaggeschoolden, werklozen…).

Weinigen durven kleur bekennen, want dan moeten ze uit hun schelp komen en dan verliezen of missen ze hun job, hun statuut enz… . In een dergelijke situatie van immobilisme vindt je weinigen die de energie en de moed opbrengen om zich op een andere manier met politiek gaan bezig te houden. Slaag je daar niet in, dan heb je de keuze om binnen een kleinere partij te gaan werken, waar men een programma hanteert dat meer in jou richting komt en er niet die slaafse carrière cultuur heerst.  Dan moet je nog het geluk hebben dat de acties waartoe beslist wordt en waar je de straat voor opmoet, je ook liggen. 100.000 handtekeningen tegen een bepaalde extreem-rechtse partij gaan ophalen, lijkt me niet een propagandistisch actiepunt, je moet meer laten zien waar je voor staat, dan uitpakken met waar je tegen bent, vindt jezelf misschien. 

Je gaat merken dat te ver doorgedreven theoretische beschouwingen nu niet bepaald een éénmakend effect op de kleinere partijen hebben en je wil een praktischer aanpak en je wil niet je eigen gezichtspunten op bepaalde internationale problemen opgeven. In naam van, weer die ‘vrijheid’ een onafhankelijk Tibet of Koerdistan vragen is vragen voor versnippering op basis van ‘volk’ of ‘taal’…iedereen die zijn eigen taal spreekt zou geen probleem voor werkmensen mogen zijn.  De tijd van oprichting van nieuwe Staten, vindt je immers voorbij, de wereld moet één natie worden en dat kan beter wanneer culturen zich aaneensluiten. Na Het débacle van de instorting van de staatskapitalistische USSR, verdedig je niet diegenen die om een Westerse vorm van democratie voor China staan te drummen.  Je verdedigt een ander verkiezingssysteem voor Cuba, niet op basis van een terugkeer van die partijen, die het levenspeil van Cuba naar dat van Haïti zouden degraderen, maar op basis van het rechtstreeks op projectlijsten verkiezen van de ministers, zodat diegene die niet voor degelijker wegen zorgt bijvoorbeeld, na een tijd de laan uitvliegen kan…ipv door ‘de’ partij te worden beschermd.         

Je weet dat een organisatie of organisaties nodig zijn om vooruit te raken…dat de wereld steeds meer een maximum dan een minimumprogramma nodig heeft.  Je ziet meer en meer het belang van centralisme in.  Je begint te snappen dat het wel eens zou kunnen zijn dat recessies via de loonstrijd systeembevestigend werken en dat het soms in ontbinding verkerende kapitalisme in zijn zogezegde aartsvijand, de werkersklasse, tevens, niet zijn doodgraver, maar zijn bondgenoot en redder vindt. De economische democratie, superieur aan de inhoudelijke democratie, bij wijze van spreken. Wat er ook van zij, de kapitalistenklasse blijft nog altijd veel beter geörganiseerd, zodat sociale raden die failliete fabrieken in internationaal gecoördineerd zelfbeheer zouden willen gaan beheren, nog verre toekomstmuziek zijn, wanneer zelfs de crisis van het kapitalisme zelf onvoldoende bondgenoot van andere samenlevingsvormen zou zijn.  Maar zolang de Westerse meerpartijendmocratie niet resulteert in  radicalere officiële  standpunten tegen de plundering van de wereld door enkelingen …la lutte doit continuer…  octo voor 2/09/2009

<!-- AddThis Button BEGIN -->
<a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=xa-... src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=xa-4aa...>
<!-- AddThis Button END -->